نوشته هایی با برچسب عمل بستن لوله در زنان

جلوگیری ار بارداری دائمی با بستن لوله های رحم زنان یا توبکتومی چطور است ؟

جلوگیری ار بارداری دائمی با بستن لوله های رحم زنان یا توبکتومی چطور است ؟

جلوگیری ار بارداری دائمی با بستن لوله های رحم زنان یا توبکتومی چطور است ؟ جلوگیری ار بارداری بـرای خانــم بارداری که حامــلگـــی سخت یا دردنـاکـــی دارند، معمولا درخواسـت بســـتــن لوله رحــم بعـد از حاملـــگــی طبیـــعی اســت تا نظرش در مورد بارداری در آیـــنده تغـیــیر نکند. کارشناسـان تخـــمین می زنــند که حدود 10 درصد از […]


1 سال پیش admin آموزش روابط زناشویی