نوشته هایی با برچسب عوارض مخدر گل

سقوط از روی ابرها و خنده های جنون آمیز با مخدر گل

سقوط از روی ابرها و خنده های جنون آمیز با مخدر گل

سقوط از روی ابرها و خنده های جنون آمیز با مخدر گل مخدر گل یکی از اعتیادآورترین ماده های مخدر می باشند این مخدر گل توهم زا و جنون آور می باشد بسیاری از افراد فکر می کنند مخدر گل هیچ عوارضی ندارد و بیشتر از این مخدر گل در ایران جوانان استفاده می نمایند […]


1 سال پیش parchebaf اعتیاد و مواد مخدر