نوشته هایی با برچسب عوارض مصرف ماده‌ مخدر گل

مخدر گل یا ماری جوانا چه تاثیرات مخربی بر بدن دارد

مخدر گل یا ماری جوانا چه تاثیرات مخربی بر بدن دارد

مخدر گل یا ماری جوانا چه تاثیرات مخربی بر بدن دارد مخدر گل یا ماری جوانا که در بین جوانان ایرانی بسیار رواج پیدا نموده است این مخدر برای بدن بسیار ضرر دارد ولی جوانان ایران به این مواد مخدر روی آورده اند این مخدر باعث می شود که چند ساعت بعد از مصرف دچار […]


2 سال پیش parchebaf اعتیاد و مواد مخدر