نوشته هایی با برچسب عوامل کاهش فشار قبر

فشار قبر برای چه کسی در شب اول قبر اتفاق می افتد

فشار قبر برای چه کسی در شب اول قبر اتفاق می افتد

فشار قبر برای چه کسی در شب اول قبر اتفاق می افتد بعد از مرگ او‌لین اتفاقی که می افتد این است که روح ما که جزو آن هاله ذهن است و در واقع بایگانی داده ها معاش مادی اوست استارت به مرور معاش از بدو به دنیا آمدن تا لحظه مرگ می کند و […]


11 ماه پیش parchebaf مذهبی