نوشته هایی با برچسب عکس دستگیری دختر خیابان انقلاب

عکس دختر خیابان انقلاب که دستگیر شد و منافع مسیح علینژاد

عکس دختر خیابان انقلاب که دستگیر شد و منافع مسیح علینژاد

عکس دختر خیابان انقلاب که دستگیر شد و منافع مسیح علینژاد عکس دختر خیابان انقلاب به گزارش مجله دانستن : پـلیس تهــران اعـلام کرد که به دنــبـال فراخوان شبـکــه‌ــهای ماهوارهـ‌ــای تحــت عنوان چهارشنبه سفید، ۲۹ نفر از فریـــبـــ‌ــخوردگـــانــی که در قالب ایــن کمـپــیـن کشف حجاب کرده بودند توسط پلـــیــس دستگیر شدنــد. یعنی درواقع از بیش […]


1 سال پیش admin اجتماعی و حوادث