نوشته هایی با برچسب عکس قاتل وحید مرادی سعید در زندان تهران

عکس قاتل وحید مرادی سعید در زندان تهران

عکس قاتل وحید مرادی سعید در زندان تهران

عکس قاتل وحید مرادی سعید در زندان تهران وحید مرادی لات و شرور تهران امروز 12 تیر ماه 97 در زندان وقتیبرای هواخوری در بیرون زندان بود با ضربات چاقوی سعید قاتل بزرگ به قتل رسید مامورین زندان وقتی برای جلوگیری از قتل و مشاجره به بیرون زندان آمدند وحید مرادی نفس های آخرش را […]


11 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث