نوشته هایی با برچسب عکس های قدیمی مسیح علینژاد

عکس مسیح علینژاد در کنار پدر و مادرش در روستای مادری

عکس مسیح علینژاد در کنار پدر و مادرش در روستای مادری

عکس مسیح علینژاد در کنار پدر و مادرش در روستای مادری عکس مسیح علینژاد خـانواده مسیح علینژاد ، از محکومان فتنه 88 که چنـد سالی است فعالیتهـــایــی را برای مبارزه با حجاب آغاز کرده اســت، در روز عفـاف و حجاب برائت خود را از فعـالیتهــای مغرضانـه او اعلــام کردند. در بیـــانیه منــتشر شده از سوی […]


12 ماه پیش admin مجله خبری