نوشته هایی با برچسب عکس های هات مینا باشاران و دختران همراهش

عکس پدر مینا باشاران میلیاردر ترک و سهامدار بانک بحرین

عکس پدر مینا باشاران میلیاردر ترک و سهامدار بانک بحرین

عکس پدر مینا باشاران میلیاردر ترک و سهامدار بانک بحرین عکس پدر مینا باشاران میلیاردر ترک و سهامدار بانک بحرین پدر او، حسین باشاران ، ۶۰ سالـه، مالـــک شرکت هولدیـنگ معروف باشاران است که در حوزهـ‌ــهای مخـــتـلـــفـــی از جمله حمل و نقـــل، گردشگـــری، ساخـــت و ساز، هوانوردی و بانــکـداری به فعالیت و سرمایه‌ـگـذاری میـ‌پردازد. به […]


9 ماه پیش admin اجتماعی و حوادث