نوشته هایی با برچسب عکس گلهای سیامک نعمتی

سیامک نعمتی و دوگل بسیار مهم برای پرسپولیس مقابل فولاد

سیامک نعمتی و دوگل بسیار مهم برای پرسپولیس مقابل فولاد

سیامک نعمتی و دوگل بسیار مهم برای پرسپولیس مقابل فولاد سیامک نعمتی پرســـپولیس و فولاد که در جدال هفـــتــه اول خود مقابل پدیــده و پارس جنوبی به برتـری دسـت یافــتـــه بودنــد، به دنــبـال پیروزی دوم خود بودند و ایـــن پرســپولیـــس بود که با انجـــام نمایــشـــی هجومی و متـفـاوت از دیـــدار اول خود حریــف را در […]


1 سال پیش admin ورزش