نوشته هایی با برچسب غش کردن با تشنج چه فرقی دارد

چگونه برخی از افراد غش نموده و از حال می روند

چگونه برخی از افراد غش نموده و از حال می روند

چگونه برخی از افراد غش نموده و از حال می روند افرادی در دنیا وجود دارند که وقتی از چیزی می ترسند عکس العمل شان به صورت غش کردن می باشد فشار خون این افراد افتاده و از حال میروند اگر وقتی می ترسید یا خون می بینید از هوش می روید غش کردن برای […]


2 ماه پیش parchebaf پزشکی و سلامت