نوشته هایی با برچسب فریب این پسران را نخورید

دوستی های پسران با دخترها با بهانه ازدواج

دوستی های پسران با دخترها با بهانه ازدواج

دوستی های پسران با دخترها با بهانه ازدواج دوستی های پسرها  بهانه ای برای ازدواج شده است ولی همه مردها دنبال رابطه می باشند و ازدواج را بهانه ای برای برقراری رابطه جنسی با دخترها قرار داده اند که در آخر دوستی هایشان با دختران همیشه به جدایی و ناکامی منجر می شود و دختران […]


1 سال پیش parchebaf دانستنی های جنسی

دختران جوان با این پسرها دوست نشوید

دختران جوان با این پسرها دوست نشوید

دختران جوان با این پسرها دوست نشوید ازدواج های مدرن , شخص محور خیس است . یعنی دختر و پسر پیش از آنکه پای خانواده ها به دربین بیاید , قصد به آشنایی همدیگر می‌گیرند و هنگامی مطمئن شدند این شناخت سرانجام نیکی در‌پی خواهد داشت , قصه را قانونی و علنی می نمایند در […]


1 سال پیش parchebaf دانستنی های قبل از ازدواج