نوشته هایی با برچسب فلیتر شکن کانال تلگرامی آمد نیوز و صدای مردم نرم افزار مخرب است

فلیتر شکن کانال تلگرامی آمد نیوز و صدای مردم نرم افزار مخرب است

فلیتر شکن کانال تلگرامی آمد نیوز و صدای مردم نرم افزار مخرب است

فلیتر شکن کانال تلگرامی آمد نیوز و صدای مردم نرم افزار مخرب است به تازگی فیلتر شکن های را کاال های صدای مردم و آمد نیوز در فضای مجزی منتشر نموده اند که بسیاری از کاربران از این نرم افزار استفاده نموده و ویروس مخربی وارد موبایلشان شده است  در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر […]


9 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث