نوشته هایی با برچسب قاتل 14 ساله در كمتر از 48 ساعت دستگير شد

قاتل چاقو کشی که 14 سال داشت دستگیر شد

قاتل چاقو کشی که 14 سال داشت دستگیر شد

قاتل چاقو کشی که 14 سال داشت دستگیر شد قاتل چاقوکش که یک پسر 14 ساله بود در عروسی با چند نفر بحث نمود و این بحث تبدیل به نزاع شد این پسر نوجوان چاقویی از جیبش در آورد به به چند نفر حمله نمود و آنها را چاقو صدمه زد در ادامه  جزئیات بیشتر […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث