نوشته هایی با برچسب قتل به علت کشمکش‌ دو پسر عمو در تهران

جر و بحث دو پسر عمو به قتل منجر شد

جر و بحث دو پسر عمو به قتل منجر شد

جر و بحث دو پسر عمو به قتل منجر شد قتل به خاطر جر و بحث خانوادگی بین دو پسر عمو جنجال برانگیز شد دو پسر عمو بر سر موضوع خیلی ساده با هم بحث نموده و وقتی عصبانی شدند با ضربات چاقو به هم حمله نموده با کشته شدن یکی از پسر عموها دعوای […]


9 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث