نوشته هایی با برچسب قتل

پسرنوجوانی که پدر و مادرش را به طرز هولناکی به قتل رساند

پسرنوجوانی که پدر و مادرش را به طرز هولناکی به قتل رساند

پسرنوجوانی که پدر و مادرش را به طرز هولناکی به قتل رساند پسر نوجوان که فقط 17 سالش بود به طرز هولناکی به قتل پدر و مادرش در تهران اقدام نمود او در خانه طوری صحنه سازی نمود که کسی قاتل بودن این پسر را نفهمیده و پلیس فکر نماید پدر و مادرش در اثر […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث

جر و بحث دو پسر عمو به قتل منجر شد

جر و بحث دو پسر عمو به قتل منجر شد

جر و بحث دو پسر عمو به قتل منجر شد قتل به خاطر جر و بحث خانوادگی بین دو پسر عمو جنجال برانگیز شد دو پسر عمو بر سر موضوع خیلی ساده با هم بحث نموده و وقتی عصبانی شدند با ضربات چاقو به هم حمله نموده با کشته شدن یکی از پسر عموها دعوای […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث

دامادی که مادر زنش را به قتل رساند

دامادی که مادر زنش را به قتل رساند

دامادی که مادر زنش را به قتل رساند دامادی که در یک دعوای خانوادگی مادر زنش را به عمد به قتل رساند این زن و شوهر که با هم دعوا نمودند زن قهر کرده و به خانه مادرش رفت و شوهر هم برای برگرداندن زنش به خانه مادر زنش رفت ولی دعوا بالا گرفت و […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث