نوشته هایی با برچسب ماجرای مسلمان شدن زن مسیحی در مراسم عزاداری حضرت فاطمه (س)

ماجرای مسلمان شدن زن مسیحی در  مراسم عزاداری حضرت فاطمه (س)

ماجرای مسلمان شدن زن مسیحی در مراسم عزاداری حضرت فاطمه (س)

ماجرای مسلمان شدن زن مسیحی در مراسم عزاداری حضرت فاطمه (س) «لنــه متـه سین» بیــش از ۱۸سال است میــهمان که نه! فرزنــد اســلام شده اســت. او خودش را دخـتر فاطــمـه زهـرا(س) می‌ـدانــد و میـ‌ــگوید: گرچــه دیـر، امـا «مادرم» را خوب یافتـــم. در میان تک تک واژگان خاطره گوییـــ‌اش «مادرم فاطــمه زهــرا» را به زبــان می‌ـــآورد […]


6 ماه پیش parchebaf مذهبی