نوشته هایی با برچسب متن و ترجمه دعای کمیل

نحوه خواندن دعای کمیل با ترجمه

نحوه خواندن دعای کمیل با ترجمه

نحوه خواندن دعای کمیل با ترجمه سـنـد دعـــای کمـیـــل و سبـــب نامـگذاری شیــخ طوسی دعـــای کمیـــل را به نام دعــای خضر در ضمن اعمال ماه شعـــبـــان آورده اســـت. وی می‌ـگوید: «روایت شده که کمــیــل بن زیـــاد نخــعـــی امیـــرالــمـؤمنیـن(ع) را دید که در شب نیمــه ماه شعــبـان در حال سجـــده ایـــن دعا را میـ‌خوانـد» سپس دعـای […]


10 ماه پیش parchebaf مذهبی