نوشته هایی با برچسب متهم قتل همسر به خاطر تلگرام

مرد جنایت کار همسرش را به خاطر تلگرام با ضربات چاقو به قتل رساند

مرد جنایت کار همسرش را به خاطر تلگرام با ضربات چاقو به قتل رساند

مرد جنایت کار همسرش را به خاطر تلگرام با ضربات چاقو به قتل رساند مرد جنایت کار که دوست نداشت همسرش در فضای مجازی باشد او را با ضربات چاقو  به قتل رساند ولی این زن بیاره فقط در کانال های تلگرامی حضور داشت و شوهرش او را به دلیل حضورش در تلگرام به قتل […]


10 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث