نوشته هایی با برچسب مجازات تهمت زدن

تهمت زدن گناه نابخشودنی در نزد خداوند

تهمت زدن گناه نابخشودنی در نزد خداوند

تهمت زدن گناه نابخشودنی در نزد خداوند تهمت زدن بسیار کار زشت و یکی از گناهان کبیره می باشد بسیاری از افراد به بیماری تهمت زدن گرفتار می باشند و همیشه سعی می نمایند آبروی یک فرد را جلوی دیگران ببرند این گونه افراد هر چقدر هم توبه نمایند خداوند از گناهشان نمی گذرد در […]


12 ماه پیش parchebaf مذهبی