نوشته هایی با برچسب مجرمان در قیامت

مجازات گناهکاران در جهنم و روز قیامت

مجازات گناهکاران در جهنم و روز قیامت

مجازات گناهکاران در جهنم و روز قیامت ظالمان ستم‌پیشه، هنگامى که از مرحله حساب گذشته و در برابر عذاب الهى قرار گرفتند، گاهى تقاضاى تخفیف و گاهى تقاضاى مهلت مى‌کنند، اما «هنگامى که ظالمان مجازات را ببینند نه به آنها تخفیف عذاب داده مى‌شود و نه مهلت». ۴ ویژگی مجرمان در قیامت آیت‌الله ناصر مکارم […]


2 ماه پیش parchebaf مذهبی