نوشته هایی با برچسب مجله های چاپی

وسایلی که در سال ۲۰۲۰ دیگر کاربردی در جهان نخواهند داشت

وسایلی که در سال ۲۰۲۰ دیگر کاربردی در جهان نخواهند داشت

وسایلی که در سال ۲۰۲۰ دیگر کاربردی در جهان نخواهند داشت بسیاری از وسایلی که در حال حاضر از آنها استفاده می نماییم در سال ۲۰۲۰ دیگر کاربرد نخواهند داشت و کلا ازبین خواهند رفت برخی از وسایل مانند تلفن های همگانی که در برخی از مکان هنوز آثاری از آنها را می توانید ببینید […]


6 ماه پیش parchebaf علمی