نوشته هایی با برچسب مرد شیطان صفت چاقو کش دستگیرشد

مردی که با چاقو به زنان زیبا حمله می کرد دستگیر شد

مردی که با چاقو به زنان زیبا حمله می کرد دستگیر شد

مردی که با چاقو به زنان زیبا حمله می کرد دستگیر شد مردی که امر به معروف و نهی از منکر را بهانه نموده و به زنان زیبا و بی حجاب حمله می نمود و زنان زیبا را با چاقو زخمی می کرد دستگیر شد اینمرد می گویید او دوست ندارد زنان بی حجاب باشند […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث