نوشته هایی با برچسب نشانه های تنبلی تخمدان

کم کاری و تنبلی تخمدان چه نشانه هایی دارد

کم کاری و تنبلی تخمدان چه نشانه هایی دارد

کم کاری و تنبلی تخمدان چه نشانه هایی دارد تنبلی تخمدان یکی از بیماری های رایج در بین دختران و زنان می باشد قاعدگی اینگونه افراد دیر به دیر انجام میشود و تخمدان هایشان کار نمی کند تا به صورت نرمال در هر ماه یکبار پریود شوند هورمون مردانه اینگونه افراد بیشتر می باشد و […]


1 سال پیش parchebaf دانستنی های جنسی