نوشته هایی با برچسب نمازی برای گشایش کار

ذکر و دعایی برای گشایش گره کار

ذکر و دعایی برای گشایش گره کار

ذکر و دعایی برای گشایش گره کار مـؤلـــف گويد: شيخ ما ثقة الـــاسلام نورى (نور الـــلـــه مرقده) در كتاب دار الــســـلـام از شيخ خود مرحوم خلد مقـام عالـــم ربانى، جناب حاج ملـــاّ فتحعـــلى سلطـان آبــادى نقل فرموده: كه فاضـــل مقدس آخوند ملــاّ محمـّـد صادق عراقـى در نهـــايت سخـــتـــى و پريشــانــی و بدحالـى بود و به […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی