نوشته هایی با برچسب نمازی برای گشایش کار

ذکر و دعایی برای گشایش گره کار

ذکر و دعایی برای گشایش گره کار

ذکر و دعایی برای گشایش گره کار مـؤلـــف گوید: شیخ ما ثقه الـــاسلام نورى (نور الـــلـــه مرقده) در کتاب دار الــســـلـام از شیخ خود مرحوم خلد مقـام عالـــم ربانى، جناب حاج ملـــاّ فتحعـــلى سلطـان آبــادى نقل فرموده: که فاضـــل مقدس آخوند ملــاّ محمـّـد صادق عراقـى در نهـــایت سخـــتـــى و پریشــانــی و بدحالـى بود و به […]


5 ماه پیش parchebaf مذهبی