نوشته هایی با برچسب نماز اول ماه رجب

شب لیله الرغائب و اعمال مربوط به این شب

شب لیله الرغائب و اعمال مربوط به این شب

شب لیله الرغائب و اعمال مربوط به این شب لـیـــلــه الرغائب(شب آرزوها) اولین شب جمعــه ماه رجــب اســـت كه برای آن اعـــمـال و فضــایل بســـیـاری نقل كرده اند كه از آن جملــه می توان به روزه پنـجشـــنبـــه و اســـتـغــفـار زیاد اشــاره كرد. شب جمعه اوّل ماه رجب را لیلـة الرّـَـــغـائب مى ‏گوینـــد و از براى […]


12 ماه پیش parchebaf مذهبی