نوشته هایی با برچسب نماز شب

فرشته ها چه زمانی از شب انسان ها را بیدار می نمایند

فرشته ها چه زمانی از شب انسان ها را بیدار می نمایند

فرشته ها چه زمانی از شب انسان ها را بیدار می نمایند امـیـرالـمؤمـــنیـــن علـی(ع) فرمودند: «اول قلبت را با تفــکــر بیدار کن و شب پهلویت را از رخـتــخواب جدا کن تا بتوانــی نمــاز شب بخوانـی و از پروردگـارت بترس».   آیتــ‌اللـــه مجتهـدی تهــرانی در شرح ایــن حدیث می‌ــگوید: امام صادق(ع) فرمودنــد: «امام علـی(ع) زیـــاد این […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی