نوشته هایی با برچسب نماز

احکام نماز خواندن با بدن جنب،نجس و آلوده به خون

احکام نماز خواندن با بدن جنب،نجس و آلوده به خون

احکام نماز خواندن با بدن جنب،نجس و آلوده به خون اجکام بسیاری برای نماز خواندن صحیح وجود دارد اگر شما با بدن نجس به عمد نماز بخوانید نماز شما باطل خواهد شد بدن و لباس شما باید تمیز و پاک باشه خون و نجاسات می تواند برای نماز خواندن شما مورد داشته باشد در ادامه […]


10 ماه پیش parchebaf مذهبی

راه هایی برای بیشتر کردن ثواب نماز

راه هایی برای بیشتر کردن ثواب نماز

راه هایی برای بیشتر کردن ثواب نماز نمازی یکی از راه های پرستش خدا می باشد هر فردی باید ابراز بنده گی در برابر خداوند نماید و در اسلام بندگی کردن از طریق نماز خواندن می باشد یکی از راه های قبولی نماز حضور ذهن و با توجه خواندن نماز می باشد در ادامه جزئیات […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی