نوشته هایی با برچسب نگاهی به فوق پیشرفته ترین ربات های جهان

نگاهی به فوق پیشرفته ترین ربات های جهان

نگاهی به فوق پیشرفته ترین ربات های جهان

نگاهی به فوق پیشرفته ترین ربات های جهان ربات های پیشرفته ای بسیاری در جهان ساخته شده است که می توانند ساعت ها در زیر اقیانوس ها به تحقیق و بررسی بپرداازند این ربات ها همگی برنامه ریزی شده و منحصر بفرد می باشند و هرکدام می توانند کارهایی را انجام دهند که انسان نمی […]


1 سال پیش parchebaf علمی