نوشته هایی با برچسب نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل ایران را تهدید نمود

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل ایران را تهدید نمود

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل ایران را تهدید نمود

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل ایران را تهدید نمود نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل به دلیل همکاری با یمن ایران را تهدید کرد و گفت اینبار خود آمریکا اقدام خواهد نمود نیکی هیلی به روسیه هشدار داد که دیگر با ایران هیچگونه رابطه ای نداشته باشد در ادامه تصاویر و جزئیات […]


11 ماه پیش parchebaf سیاسی