نوشته هایی با برچسب هفت آیه قرآنی که به هفت سین قرآنی معروف می باشند

هفت آیه قرآنی که به هفت سین قرآنی معروف می باشند

هفت آیه قرآنی که به هفت سین قرآنی معروف می باشند

هفت آیه قرآنی که به هفت سین قرآنی معروف می باشند قرآن کتابـــی اســت که اگـر به آن عمــل شود، هر روز برای انـــسان عید خواهــد بود.همـزمـان با فرارسیدن نوروز، ایرانـیــان بنا بر رسـم کهن خود، سفره هفت سیــن را پهـــن می‌ـــنــمایـــنـدکه در میـــان ایــن سفـره، کتاب الـهـــی قرآن را میـ‌ـگـذارنــد تا برای سال جدید […]


12 ماه پیش parchebaf مذهبی