نوشته هایی با برچسب هفت جمله که مردان دوست دارند بشنوند

سوالاتی که مردان جواب درست برایشان ندارند

سوالاتی که مردان جواب درست برایشان ندارند

سوالاتی که مردان جواب درست برایشان ندارند مردان برای این سوالات جواب خاصی ندارند و کلا دوست ندارند این سوالات را از آنها بپرسید بیشتر مردان دوست ندارند در مورد دختران از آنها سوال نمایید کلا مردان مقدار درآمدشان را به کسی نمی گویند و هر کسی از آنها بپرسد جواب نخواهند داد در ادامه […]


1 سال پیش parchebaf همسرداری