نوشته هایی با برچسب همسرکشی پس از تحویل سال

قتل فجیع زن در لحظه سال تحویل به دلیل اختلاف خانوادگی

قتل فجیع زن در لحظه سال تحویل به دلیل اختلاف خانوادگی

قتل فجیع زن در لحظه سال تحویل به دلیل اختلاف خانوادگی زن و شوهری که به دلیل اختلافات خانوادگی در لحظه سال تحویل با هم به مشاجره و بحث پرداختند این دعوای خانگی منجر به قتل فجیع زن شد مسر مرد که مادر زنش هم کنارش بود مادر زنش را زخمی نموده و زنش را […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث