نوشته هایی با برچسب واکنش سعید مرتضوی به حکم دو سال حبس

سعید مرتضوی دستگیر و به حبس محکوم شد

سعید مرتضوی دستگیر و به حبس محکوم شد

سعید مرتضوی دستگیر و به حبس محکوم شد سعید مرتضوی به دلیل پرونده ای که در کهریزک به اتهام معاونت قتل دو نفر دستگیر و روانه زندان شد او از این کارش احساس ندامت و پیشمانی نمود و خواستار تخفیف در حکمش شد که داداستان تهران او را محکوم به دو سال حبس نمود در […]


11 ماه پیش parchebaf سیاسی