نوشته هایی با برچسب واکنش چند هنرمند داخل ایران به اعتراضات گسترده مردمی

دونالد ترامپ از آشوب های خیابانی در ایران حمایت نمود

دونالد ترامپ از آشوب های خیابانی در ایران حمایت نمود

دونالد ترامپ از آشوب های خیابانی در ایران حمایت نمود آشوب های خیابانی که در ایران رخ داده است به دلیل گرانی و رکود بازار می باشد بسیاری از سود جویان از این اعتراضات مردمی استفاده نموده و آشوب های خیابانی در برخی از شهرهای ایران به وجود آورده اند که دونالد ترامپ از این […]


1 سال پیش parchebaf سیاسی