نوشته هایی با برچسب وضعیت اجرای حکم قصاص قاتل بنیتا

اعدام و قصاص قاتل دختر هشت ماهه بنیتا

اعدام و قصاص قاتل دختر هشت ماهه بنیتا

اعدام و قصاص قاتل دختر هشت ماهه بنیتا قاتل دختر بچه هشت ماهه بعد از چند روز دیگر اعدام خواهد شد او در که ماشین پدرش بود دو سارق حرفه ای ماشین را با کودک دزد و او را تشنه و گرسنه در مکانی رها نموده تا دختر هشت ماهه از گرما فوت نماید در […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث