نوشته هایی با برچسب پارچه هایی که انسان را نامرئی می کنند

اختراع پارچه عجیب که آدم را نامرئی می نماید + تصاویر

اختراع پارچه عجیب که آدم را نامرئی می نماید + تصاویر

اختراع پارچه عجیب که آدم را نامرئی می نماید مرد چینی پارچه بسیار جالب و عجیبی را اختراع نموده است که موجب تعجب همه شده است این مرد چینی با اختراع کردن این پارچه در صنعت چین کاربردهای زیادی خواهد داشت و می توانند چینی با این لباس خود را نامرئی نمایند در ادامه تصاویر […]


2 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث