نوشته هایی با برچسب پایان حصر خاتمی پس از چند ساعت

حصر خاتمی پایان یافت تا اعتراضات مردم کمتر شود

حصر خاتمی پایان یافت تا اعتراضات مردم کمتر شود

حصر خاتمی پایان یافت تا اعتراضات مردم کمتر شود خاتمی از فتنه 88 در حصر به سر می برد روحانی او ر ا از حصر در آورده و از او دلجویی نمود تا این اعتراضات مردمی پایان یابد خیلی از افراد دوست داشتند خاتمی از حصر بیرون بیاید و از روحانی این کار را بارها […]


2 سال پیش parchebaf سیاسی