نوشته هایی با برچسب پخش خودکار بعدی: ؟ فیلم کتک زدن یک خانم توسط مامور گشت ارشاد

فیلم ضرب و شتم وحشیانه گشت ارشاد یک دختر در ملاعام

فیلم ضرب و شتم وحشیانه گشت ارشاد یک دختر در ملاعام

فیلم ضرب و شتم وحشیانه گشت ارشاد یک دختر در ملاعام گشت ارشاد در حین کتک زدن یک دختر مورد واکنش بسیاری از ایرانیان بخصوص رهبر و رئیس جمهور در ایران شد این فیلم در اینستاگرام و تلگرام خیلی زود پخش شده و هنرمندان و بازیگران واکنش تندی علیه این رفتار گشت ارشاد نشان دادند […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث