نوشته هایی با برچسب پرت کردن زن از ساختمان

معمای مرگ زن خوشگلی که از ساختمان بلند پرت شد

معمای مرگ زن خوشگلی که از ساختمان بلند پرت شد

معمای مرگ زن خوشگلی که از ساختمان بلند پرت شد مرگ زن خوشگل 22 ساله که طبقه چهارم خانه پرت شده بود معلوم شد که همسرش وقتی با هم بحث می کردند او را از طبقه چهارم پرت نموده پایین این حادثه دلخراش در 30 آبان رخ داده است شوهر این زن خوشگل این داستان […]


2 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث