نوشته هایی با برچسب پرداخت یارانه‌ها در سال ۹۷

یارانه های برخی از افراد در سال 97 بیشتر خواهد شد

یارانه های برخی از افراد در سال 97 بیشتر خواهد شد

یارانه های برخی از افراد در سال 97 بیشتر خواهد شد یارانه برخی از افراد بیشتر خواهد شد و بسیاری از افراد یارانه نشان قطع خواهد شد افرادی هستند که دوست ندارند یارانه هایشان قطع شود ولی از اقشار خاص جامعه نیستند و بسیاری از این اقشار کم درآمد نیز می باشند در ادامه تصاویر […]


1 سال پیش parchebaf اقتصادی