نوشته هایی با برچسب پرونده آزار معلم زن توسط راننده

راننده به قصد انتقام از زنان و دختران به شش نفر تجاوز و اموالشان را ربود

راننده به قصد انتقام از زنان و دختران به شش نفر تجاوز و اموالشان را ربود

راننده به قصد انتقام از زنان و دختران به شش نفر تجاوز و اموالشان را ربود راننده قلابی که به یک زن معلم تجاوز نموده و اموالش را ربود بود با هوشیاری زن معلم تعقیب و دستگیر شد او اعتراف نمود که به 6 دختر و زن به قصد انتقام تجاوز نموده ام این مرد […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث