نوشته هایی با برچسب پریا قاسم خانی به دلیل زن ستیزی در ایران مهاجرت نموده است

پریا قاسم خانی به دلیل زن ستیزی از ایران مهاجرت نموده است

پریا قاسم خانی به دلیل زن ستیزی از ایران مهاجرت نموده است

پریا قاسم خانی به دلیل زن ستیزی از ایران مهاجرت نموده است پریا قاسم خانی دختر بهاره رهنما چندی پیش به برای ادامه تحصیل یه خرج از کشور مهاجرات نمود ولی بهاره رهنما از این مهاجرت پریا قاسم خانی خوشحال نبود و خودش هم اعتراف نمود که به خاطر زن ستیزی در ایران این کار […]


1 سال پیش parchebaf اخبار سلبریتیها