نوشته هایی با برچسب پسر جوان در شهرستان ملایر به جرم قتل برادرش دستگیر شد

پسر جوان در شهرستان ملایر به جرم قتل برادرش دستگیر شد

پسر جوان در شهرستان ملایر به جرم قتل برادرش دستگیر شد

پسر جوان در شهرستان ملایر به جرم قتل برادرش دستگیر شد پسر جوانی که در ملایر با برادر بزرگش درگیر شده بود در سر کوچه برادرش را با ضربات چاقو به قتل رساند او بعد از قتل فرار نمود و 20 روز طول کشید تا پلیس او را پیدا نماید و روانه زندان کند این […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث