نوشته هایی با برچسب پسر شیطان صفتی در کانال آب به کودکان تجاوز میکرد دستگیر شد

پسر شیطان صفتی در کانال آب به کودکان تجاوز میکرد دستگیر شد + تصاویر

پسر شیطان صفتی در کانال آب به کودکان تجاوز میکرد دستگیر شد + تصاویر

پسر شیطان صفتی در کانال آب به کودکان تجاوز میکرد دستگیر شد پسر تهرانی به چند پسر بچه در کانال آب تجاوز نموده بود دستگیر شد این پسر 24 ساله کودکان را مورد آزاد و اذیت خود قرار می داد و از آنها سوء استفاده جنسی می نمود در دادگاه پس از دستگیری به جرمش […]


12 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث