نوشته هایی با برچسب پس از زایمان چند روز نباید ارتباط جنسی داشته باشید

رابطه جنسی پس از زایمان | نحوه نزدیکی بعد از سزارین

رابطه جنسی پس از زایمان | نحوه نزدیکی بعد از سزارین

رابطه جنسی پس از زایمان | نحوه نزدیکی بعد از سزارین رابطه جنسی بعد از زایمان بستگی به خود زوجین دارد که زن هنوز پریود نمی شود احتمال بارداری بعد از زایمان ممکن می باشد بعد از زایمان طبیعی زوجین خیلی زودتر می توانند رابطه جنسی و سکس داشته باشند خیلی از زنان تمایلی به […]


12 ماه پیش parchebaf دانستنی های جنسی