نوشته هایی با برچسب پوست پرتغالی شدن پستان

تورفتگی سینه،فرورفتگی نوک سینه و چند مورد از نشانه های سرطان پستان

تورفتگی سینه،فرورفتگی نوک سینه و چند مورد از نشانه های سرطان پستان

تورفتگی سینه،فرورفتگی نوک سینه و چند مورد از نشانه های سرطان پستان سزطان سینه یکی از سرطان های خطرناک در بین زنان می باشد محققان و پزشکان از نشانه هایی که روی لیمو ترش بود پستان زنان را به لیمو تشبیه کرده و نشانه سرطان پستان را در شکل این لیمو ها نشان دادند که […]


1 سال پیش parchebaf دانستنی های جنسی