نوشته هایی با برچسب پژوهشگاه زلزله

زلزله نشانه خشم خداوند یا امتحان الهی است؟

زلزله نشانه خشم خداوند یا امتحان الهی است؟

زلزله نشانه خشم خداوند یا امتحان الهی است؟ آيا اين كه زلـــزلــه يك امـتـــحان الهـــي يا يك نوع غضـــب الـــهـي اســـت، اين باور و عقيده دلـايل قرآنــي و فقـــهـي دارد؟   از نظر اسـلام داوري دربـارة بلاها و مصيبــت‌ــها و اين كه اين نوع پديده (زلـــزلــه) جز ضرر، زيان، تبـاهــي و خرابي سود ديگـري ندارد، […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی