نوشته هایی با برچسب پیام تلگرامی دو زن آرایشگر

مرگ مشکوک مریم و فریبا دو آرایشگر و پیام خداحافظی در تلگرام

مرگ مشکوک مریم و فریبا دو آرایشگر و پیام خداحافظی در تلگرام

مرگ مشکوک مریم و فریبا دو آرایشگر و پیام خداحافظی در تلگرام دو آرایشگر جوان که پیام خداحافظی برای خانواده هایشان قبل از فوت نمودند در تلگرام ارسال نمودند بعد از چند ساعت خبر مرگشان را شنیدن که باعث شد به آرایشگاه مریم و فریبا بروند و ببینند داستان از چه قرار می باشد و […]


12 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث