نوشته هایی با برچسب پیام دو زن آرایشگر قبل ازمرگ

مرگ مشکوک مریم و فریبا دو آرایشگر و پیام خداحافظی در تلگرام

مرگ مشکوک مریم و فریبا دو آرایشگر و پیام خداحافظی در تلگرام

مرگ مشکوک مریم و فریبا دو آرایشگر و پیام خداحافظی در تلگرام دو آرایشگر جوان که پیام خداحافظی برای خانواده هایشان قبل از فوت نمودند در تلگرام ارسال نمودند بعد از چند ساعت خبر مرگشان را شنیدن که باعث شد به آرایشگاه مریم و فریبا بروند و ببینند داستان از چه قرار می باشد و […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث