نوشته هایی با برچسب چرا حضرت محمد (ص) نام دخترش را فاطمه گذاشتند؟

چرا حضرت محمد (ص) نام دخترش را فاطمه گذاشتند؟

چرا حضرت محمد (ص) نام دخترش را فاطمه گذاشتند؟

چرا حضرت محمد (ص) نام دخترش را فاطمه گذاشتند؟ از احـــادیــث بر می‌آیــد که نامگـــذاری حضـرت فاطــمه زهرا (س) به وسیــله حکــیم علـــیـ‌ـالاطلـاق یعـــنــی خدای عالمـیان انجام گرفـــتـه اسـت. از سوی دیـــگـــر «فاطـــمه از ماده «فطم» (بر وزن حتـم) به معـنـی باز گرفـتــن کودک از شیـر مادر اســت. سپس به هر گونه بریـــدن و جدایـــی […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی